Debata TVP 2020. Ile osób oglądało debatę w TVP?

Czy przed wyborami 2020 będzie kolejna debata prezydencka?

W maju przed wyborami, które nie odbyły się kandydaci na prezydenta już raz wzięli udział w debacie na TVP. Czy przed czerwcowymi wyborami debata prezydencka będzie musiała odbyć się ponownie? Odpowiedzi należy szukać w przepisach, które jednoznacznie zobowiązują Telewizję Polską do przeprowadzenia debaty ze wszystkimi kandydatami na prezydenta na maksymalnie 14 dni przed wyborami.

Fakt odbycia debaty prezydenckiej przed wyborami zaplanowanymi na 10 maja, nie zwalnia TVP z organizacji kolejnej debaty w czerwcu. Zgodnie z przepisami debata prezydencka na TVP przed zaplanowanymi na 28 czerwca wyborami musi odbyć się między 8 a 26 czerwca. Wezmą w niej udział wszyscy kandydaci, którzy poprawnie zgłoszą się do wyborów.

W nowej debacie mamy więc szansę zobaczyć po raz kolejny tych samych kandydatów, którzy mieli startować w wyborach zaplanowanych na maj. Z pewnością nie zobaczymy w niej kandydatki, która wycofała się z udziału w wyborach. W debacie prezydenckiej TVP będą mogli jednak wziąć udział nowi kandydaci, którzy włączą się do wyścigu o prezydenturę.

Debata przed wyborami to obowiązek TVP

Wcześniej w Polsce często dochodziło do wspólnych debat organizowanych przez TVP, Polsat i TVN. W ostatnim czasie zwyczaj ten zanikł, a debaty przedwyborcze (m.in. tą sprzed wyborów z 10 maja, które się nie odbyły) organizowane są tylko przez TVP. Media komercyjne często decydują się na organizację własnych debat, jednak nie są do tego zobowiązane przez prawo, w przeciwieństwie do telewizji publicznej.

Telewizja Polska ma obowiązek zorganizowania debaty przed każdymi wyborami. Od 2011 roku reguluje to art. 120 Kodeksu wyborczego, w którym czytamy:

§ 1. Telewizja Polska Spółka Akcyjna, zwana dalej „Telewizją Polską”, ma obowiązek przeprowadzenia debat pomiędzy przedstawicielami tych komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu lub w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, a w przypadku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – pomiędzy kandydatami. Czas debat nie jest wliczany do czasu antenowego, o którym mowa w art. 117.

§ 2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określi w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Zarządu Telewizji Polskiej, szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia debat, o których mowa w § 1, w tym czas trwania debat i program ogólnokrajowy, w którym debaty będą przeprowadzane, sposób przygotowania i emisji debat, oraz sposób upowszechnienia informacji o terminie emisji debat tak, aby zapewnić poszanowanie zasady równości w prezentowaniu stanowisk i opinii uczestników debaty.

Pierwsze dwie debaty zgodnie z tymi przepisami zostały zorganizowane 14 i 21 maja 2014 roku i brali w nich udział przedstawiciele komitetów wystawiających kandydatów do Parlamentu Europejskiego.

Kiedy debata prezydencka przed wyborami 28 czerwca?

Termin debaty prezydenckiej w TVP reguluje rozporządzenie KRRiT. Według tego dokumentu debata musi odbyć się w ciągu ostatnich dwóch tygodni kampanii wyborczej. Rozporządzenie mówi o minimum jednej debacie przed każdym głosowaniem. TVP może jednak dobrowolnie zdecydować się na cykl debat (np. w przypadku dużej liczby kandydatów).

Czy w czerwcu 2020 będzie kolejna Debata Prezydencka w TVP?
fot. Centrum Informacyjne TVP

Przepis KRRiT precyzuje też długość debaty przedwyborczej, a także godziny jej emisji. Debata nie może być krótsza niż 45 minut. Powinna zostać wyemitowana na kanale TVP1 (dostępny w telewizji naziemnej dla 98,8% populacji Polski w ramach multipleksu MUX-3) między godz. 18:00 a 22:15.

Debata prezydencka w TVP zazwyczaj podzielona jest na kilka bloków tematycznych. W ramach każdego, poszczególni kandydaci odpowiadają na pytania z danej tematyki. Zazwyczaj pod koniec debaty kandydaci mają czas na swobodną wypowiedź, w trakcie której mogą zwrócić się bezpośrednio do wyborców i opowiedzieć o swoich priorytetach i obietnicach.

Czy wszyscy kandydaci muszą wziąć udział w debacie TVP?

Przepisy nakazują zaproszenie do debaty prezydenckiej w TVP wszystkich zarejestrowanych kandydatów na prezydenta. Każdy z kandydatów musi mieć też takie same szanse na zaprezentowanie swoich pomysłów.

Czy kandydat musi przyjść na debatę do TVP? Nie. O tym, czy kandydaci wezmą udział w debacie decydują oni sami i ich sztaby. Obowiązkowe jest zaproszenie, nie udział. W 2015 roku udziału w debacie odmówił ówczesny prezydent Bronisław Komorowski, który nie pojawił się w studiu TVP.

Niewzięcie udziału w debacie TVP przez kandydata na prezydenta może być źle postrzegane przez wyborców. Debaty przedwyborcze są okazją do zaprezentowania swoich poglądów szerokiej publiczności. Zazwyczaj audycje te przyciągają przed ekrany telewizorów miliony telewidzów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *